BioActive Foods

Styre

Selskapets styre bestå av fire medlemmer, inklusive styrets formann, som velges blant aksjonærene for et tidsrom av 2 år.