Kostholdsråd

Dette kapittelet gir dokumentert kunnskap som støtte til de som har tatt  vår hjemmetest og som ønsker en dypere forståelse av test resultatet og anbefalingene.

 

De generelle rådene vil imidlertid også kunne være til nytte for de som bare søker mer kunnskap om hvordan fettinnholdet i kostholdet kan påvirke livsstils relaterte helseplager.