Reservasjon

1life63.com og 1life63.no er beskyttet av copyright

Hovedformålet med denne nettsiden er å gi korrekt informasjon. Vi anstrenger oss for å holde informasjon oppdatert og korrekt, men vi gir ingen garanti og reserverer oss mot åpenbare skrivefeil og/eller feilprising.

 

Informasjon på denne nettsiden er til bruk for våre kunder. Det er ikke tillatt å gjenngi hele eller deler av det som er skrevet på denne nettsiden, unntatt ved nedlasting under besøke ved bruk av en datamaskin/mac. Gjenngivelse, nyutsendelse eller offentliggjøring av dette nettstedet på intranett er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra BioActive Foods AS.

 

Det er ulovilig å kopiere strukturen på denne hjemmesiden. Alle navn og logoer gjengitt på siden eies av BioActive Foods AS dersom ikke annet er spesifisert. Bruk av navn eller logoer er forbudt uten skriftlig samtykke fra BioActive Foods AS.

 

Vi ønsker deg en god oplevelse, enten som leser eller som kunde i vår nettbutikk!

 

Både www.1life63.com og www.1life63.no er registrerte nettadresser som tilhører: 

Bioactive Foods AS

Organisation number: NO 996 740 498 

Hoslegata 3
1356 Bekkestua
Norway